Στη καθημερινή μου πρακτική συναντώ πολλούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την ενότητα νου και σώματος. Μέσα στα πλαίσια μιας θεραπευτικής συνεδρίας δημιουργούνται βιώματα και δίνονται χρήσιμες πληροφορίες που γίνονται χρήσιμα εργαλεία στη καθημερινή ζωή. Αποφάσισα να δημιουργήσω μια σειρά από εργαστήρια και δημόσιες συζητήσεις προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία και σε ανθρώπους έξω από τα πλαίσια μιας θεραπευτικής συνεδρίας.